Obchodní podmínky MarVa de Luxe, s.r.o.

Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva i povinnosti prodávajícího (dodavatel), kterým je obchodní společnost MarVa de Luxe, s.r.o., IČ: 05559855 se sídlem Frýdecká 453/286, Ostrava-Kunčičky, 718 00, spisová značka: C 68060 vedená u Krajského soudu v Ostravě, která provozuje internetový E-shop s Luxusním ručně vyráběným originálním zbožím a kupujícím (zákazník).

Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy a upravují vztahy mezi obchodní společností MarVa de Luxe, s.r.o. jakožto prodávajícím, na jedné straně a kupujícím na straně druhé, které vzniknou v rámci realizace internetového obchodu v souladu se zákonem (č. 89/2012 Sb.), a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.)

 1. ZÁKLADNÍ POJMY:
 1. KUPNÍ SMLOUVA A OBJEDNÁVKA

Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám. Znění obchodních podmínek zcela porozuměl. Je si vědom, že Obchodními podmínkami je jako kupující vázán. Takto vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce, rozhodným právem však zůstává právní řád České republiky. Objednávka je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.

 1. CENOVÉ KATEGORIE
  Všechny ceny jsou smluvní. Zařazení do cenové kategorie provádí prodávající na základě svých vlastních ekonomických výpočtů. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.
 1. PLATEBNÍ PODMÍNKY
  Vzhledem k tomu, že dodavatel vyrábí výrobky na zakázku, na míru zákazníka platbu vyžadujeme vždy předem. Platbu je možno realizovat následujícími způsoby:

  • Hotově – při osobním odběru
  • Platba předem bankovním převodem na účet prodávajícího
  • Platba prostřednictvím platební brány GoPay
 1. DODACÍ PODMÍNKY
 1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
  Zákazník: odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno do 24 hodin od nákupu, bez pokuty. Po 24 hodinách odstoupení od smlouvy (zrušení objednávky) z neopodstatněného důvodu ze strany kupujícího může prodávající požadovat smluvní pokutu, a to ve výši 50 % z ceny zboží, neboť zboží, které si závazně objednal je vytvořeno na jeho míry, a tudíž se nedá dále prodávat. Zboží, které kupující závazně objednal a zaslal své míry, nebo se řídil tabulkou velikostí uvedenou na marvadeluxe.com pod zbožím, je ručně vytvořeno přímo na míru zákazníka. Materiály, ze kterých jsou výrobky vyrobeny jsou velmi drahé, a tudíž neprodejné pro jiné zákazníky.

  Vážné důvody pro reklamaci nebo vrácení zboží ze strany zákazníka: poškozený materiál, vadná výroba šití, neodpovídající velikost, vadný materiál.

  Podnikatel: V případě zrušení objednávky zboží objednávaného z neopodstatněného důvodu u dodavatele speciálně na jeho žádost může prodávající požadovat zaplacení smluvní pokuty až do výše 100% z ceny zboží + dopravné. Tato penalizace bude prodávajícím vždy uplatněna v případě, že se bude jednat o zrušení objednávky na zboží, které bylo speciálně objednáno pro kupujícího na základě jeho závazné objednávky. Prodávající má povinnost, v případě přijetí takovéto objednávky, upozornit podnikatele na takové zboží písemnou formou. Penalizační faktura bude vystavena také v případě, kdy kupující odmítne převzít objednané zboží.

  Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel (zákazník a podnikatel) adresu elektronické pošty prodávajícího [email protected], nebo telefonicky +420 727 896 391.

  Dodavatel: Může zrušit objednávku do 24 hodin, a to jen ze závažných důvodů:

  • nevěrohodnost zákazníka(kupujícího)
  • chybějící materiál pro výrobu oděvu na skladě
  • výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží – látek

Ve výše uvedených případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup emailem nebo telefonicky. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

V případě, že zákazník nebo dodavatel dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od spotřebitele, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od spotřebitele přijal, pokud spotřebitel neurčí jinak.

 1. REKLAMACE
  Dodavatel má na vyřízení reklamace ze zákona 30 dnů. Zákazník zašle zboží, nebo osobně doručí zboží na sídlo firmy MarVa de Luxe, s.r.o., IČ: 05559855 se sídlem Frýdecká 453/286, Ostrava-Kunčičky, 718 00. Dodavatel neručí za vady zboží způsobené třetími stranami.
 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 7. 2018.

  Upozorňujeme, že obrázky, uvedené u zboží, jsou pouze informativní. Přesné informace vám budou obratem sděleny telefonicky, případně zaslány e-mailem.

  Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

  Kupující svou objednávkou stvrzuje, že souhlasí se všemi výše uvedenými body v plném rozsahu.